Kunstgreb stiller skarpt på udvikling og innovation. Vi arbejder målrettet og engageret med innovation i danske virksomheder, & uddannelse af professionelle kunstnere til kunstgrebinnovatører.
Hvad kan man bruge Kunstgreb til?  Kort sagt: til at optimere virksomheders og organisationers processer og produkter.  
Hvad er Kunstgreb? det er en prisbelønnet innovationsmetode der er målrettet forretningsudvikling og procesoptimering. Metoden egner sig lige godt til proces-, produkt- som kulturinnovationsforløb. Det er en nytænkt og afprøvet udviklings- og procesmetode der virker. Som navnet antyder så kan kunstens kompetencer være med til at vise helt nye veje og metoder med i mange af de innovationsprocesser som Kunstgreb tilbyder. Det sikrer en sanselighed og er med til at åbne ledelsen og medarbejderes øjne for nye måder at udvikle og optimere på. 
Hvem er Kunstgreb & Co? Det er rådgivningsvirksomheden Wischmann Innovation der står bag Kunstgreb & Co (link) Kunstgreb & Co er 34 speciel uddannede kunstgrebinnovatører og 4 seniorkonsulenter, som i alle tænkelige konstellationer i større og mindre teams, kan afdække og gennemføre virksomheders innovationsopgaver.     
Hvilken effekt giver Kunstgreb? blev for første gang konkret udfoldet i 2010, og har siden skabt udvikling for både store, mellemstore og mindre private og offentlige virksomheder samt organisationer.(link)  De henved 100 virksomheder som allerede har benyttet Kunstgrebsmetoden og haft effekt i deres virksomheder, er den bedste dokumentation for at det er en virksom vej til innovation.
Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om vores services, metode og hvordan den kan bruges i jeres virksomhed. Du kan booke et møde for at få vejledning til at indkredse behov og muligheder. Vi tilrettelægger gerne forløbet. Vi glæder os til at møde dig.