Kunstgreb uddanner professionelle kunstnere til at bruge deres kreative og skabende kompetencer til at fremme innovation, skabe vækst og udvikling i virksomheder. På den måde bygges der bro mellem erhvervslivet og kunstnere i et helt nyt arbejdsfelt til gavn for virksomheder, kunstnere, medarbejdere og samfundets udvikling som helhed.
Kunstgreb & CO er skabt på baggrund af mange års erfaringer med innovationsprojekter i mere end 50 virksomheder. Et forskningsprojekt udført af forskeren Martin Gylling dokumenter den Kunstgrebsmetoden, der er de uddannede kunstgrebsinnovatøres vigtigste værktøj.

AWARDS - PRISER

September 2010: BEST COLLABORATION AWARD ved det transnationale projekt Creative City Challenge. 

November 2010: Førstepris af Nordisk Netværk for Voksnes Læring og Nationalt Center for Kompetenceudvikling.

Hvem står bag? 

Rådgivningsvirksomheden Wischmann Innovation står bag Kunstgreb & Co.
Den daglige drift varetages af Kunstgreb sekretariatet, som bor i Musikkens Hus, Enghavevej 40, 1674 København V.