Både erhvervslivets organisationer og forskere er enige om, at kunstneres kreativitet kan bidrage til at skabe vækst i virksomheder og styrke deres innovationsevne.

Kunstgreb har udarbejdet en effektrapport i forbindelse med afslutningen af det 3-årige EU-projekt. Download rapporten her:
Kunst og innovation – en fortælling om Kunstgrebs effekt

Kunstgreb samarbejder med Center for Kunst og Lederskab under Copenhagen Business School (CBS), som gennem et ph.d.-projekt skal kortlægge og diskutere resultaterne af samarbejdet mellem kunstnere og virksomheder.

Rapport om Kunstgrebs Innovatøren i praksis (21 s.)
Ph.d. stipendiat Martin Gylling har skrevet en redegørelse om, hvordan en kunstner på Kunstgrebsuddannelse tager karakter af Kunstgrebs Innovatør, som følge af mødet med innovationsmiljøet i erhvervslivet.
Læs også et
kort resume