Caseliste

Herunder har vi samlet 10 eksemplariske Kunstgreb cases, som du kan downloade.

ATP - MØDEVÆRKTØJSKASSEN
Værktøjerne involverer og stimulerer alle sanser og har skabt ny energi og flow på ATP’s møder.

COLOPLAST - MED SLUTBRUGEREN I CENTRUM
50 nye ideer til brugerinddragelse i produktudvikling

CAFÉCROSTINI - IDEBOG
– et aktivt opslagsværk til bedre dynamik mellem køkken, cafe og gæster

DR2UNDERVISNING - MODERNE AT HAVE EN HJERNE
3-dages innovationsinternat om programudvikling

ERHVERVSGYMNASIET BORNHOLM- KUNDSKABENSTRÆ
- en metode til at skabe innovative undervisningsforløb

HERLEVBIBLIOTEK - 2730 DEMOTEKET
en ny brugerdrevet ungdomszone i bibliotekets tidligere tidsskriftrum.

KL - TALKING STICKS, PAUSER OG FILM
- nye værktøjer til videndeling og styrkelse af fællesskabet

RUDERSDALKOMMUNE - SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS
– et innovationsprojekt om fælles sprog og samhørighed

SKAT - FLYTTEKASSEN
- en ny metode til at synliggøre videntabet i organisationen

AARHUS UNIVERSITETSBIBLIOTEK - BEDRE BRUGERSERVICE PÅ BIBLIOTEKET
Nye ideer til at synliggøre Aarhus Universitetsbiblioteks kvaliteter for brugerne


Virker det?
Døm selv. Du kan downloade vores effektrapport her:
Kunst og innovation – en fortælling om Kunstgrebs effekt

Download også en præsentation af Kunstgreb & Co.